جمعه 23 بهمن 1394   09:00:45
ساختار اداره کل
خدمات الکترونیکی
آمار و اطلاع رسانی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


*****************استانداردها جهان را براي همگان دست يافتني مي سازند ****************

دستگاههای بازی شهربازی بجنورد به دلیل نداشتن تاییدیه استاندارد پلمپ شد
بيشتر
 
 
گزارش تصویری

رويدادها